branding

Garantii pentru locuri de joaca modulare

< Pagina Anterioara | Pagina urmatoare >

Garanţii pentru locuri de joacă modulare cu etaj

Toate echipamentele de joacă modulare cu etaj comercializate de firma noastră sunt garantate timp de 24 luni. În unele cazuri, dacă echipamentul s-a defectat chiar după ce a expirat perioada de garanţie, Loftrek va face reparaţiile necesare care se dovedesc a fi defecte de fabricaţie.

Constatarea defecţiunii se face de către beneficiar sau reprezentantul acestuia, urmând ca informarea furnizorului să se facă prin email cu o descriere amănunţită a defectului constatat şi poze explicite.

Echipamentele folosite în locurile de joacă de interior au în general o durată mai mare de viaţă datorită faptului că nu sunt supuse diferenţelor de temperatură şi a faptului că nu sunt afectate de factorii de mediu extern (soare, noroi, umezeală excesivă).

Procedura de inspecţie şi întreţinere

Cum multe dintre componente sunt din burete (poliuretan sau polietilenă expandată), textile şi plastic moale, în final se uzează prin utilizare. Unele necesită înlocuire periodică.

Deţinătorul sistemului poate fi sigur că atenţia acordată activităţii de întreţinere se va reflecta atât economic, cât şi în longevitatea instalaţiei.

Pentru menţinerea echipamentului la nivelul cerinţelor de securitate, beneficiarul trebuie să stabilească un grafic de întreţinere şi să numească o persoană instruită şi autorizată în acest sens. Rolul acestuia este de a efectua lucrări de verificare şi de întreţinere ale echipamentului în condiţii normale de utilizare.

Vă recomandăm inspecţii de rutină în conformitate cu programul de mai jos.

Persoana responsabilă cu inspecţia trebuie să respecte următoarele verificări:

1. Control zilnic

2. Control săptămânal detaliat

3. Inspecţia lunară detaliată

Program de verificări

Zone de controlat Control
Zilnic

1. Siguranţa conexiunilor (conectori, şuruburi, clame, curele)2. Rezistenţa şi stabilitatea componentelor din lemn (placaj)3. Obiecte străine în echipament4. Corzile slăbite, rupte, cu noduri desfăcute. Corzile destrămate şi plasele se pot repara cu un tăietor electric de corzi. Tăiaţi partea destrămată şi topiţi capătul.

Săptămânal se verifică detaliat

1. Modulele şi activităţi soft:

- şuruburi - cleme (slăbite sau lipsă),

- componentele din materiale PVC sau plastic,

- rezistenţa şi stabilitatea componentelor din lemn (placaj),

- spuma.

2. Componentele suspendate

- materialele din PVC,

- spuma.

3. Plasele

- presiunea la care sunt supuse plasele,

- dacă sunt rupte, găurite, destrămate.

4. Starea de curăţenie a piscinelor cu bile.

5. Protecţiile ţevilor (armafoam-ul) şi clamele.

Lunar

1. Toate verificările săptămânale.

2. Controlul detaliat al cadrelor metalice.

3. Starea de curăţenie a piscinelor cu bile.

Trebuie verificate atent şuruburile, zonele de legătură ale cadrelor metalice, presiunea la care sunt supuse plasele şi luate măsurile necesare în cazul în care acestea nu funcţionează corespunzător.

În cazul în care defectul constatat poate să pună în pericol viaţa unei persoane sau există condiţii de accidente, beneficiarul trebuie să închidă toate intrările de acces către echipament până la remedierea defectului constatat.Trust marks

© 2006 - 2020 Loftrek SRL