branding

Ordinul 4/2006

< Pagina Anterioara |

Ordin nr.4 din 5-1-2006 pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca

(Publicat in Monitorul Oficial nr.52 din 19 Ianuarie 2006)

In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere referatul de aprobare prezentat, ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnica PT R 19-2002, editia 1, Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca, aprobata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 si nr. 162 bis din 13 martie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La capitolul 1, punctul 1.2 va avea urmatorul cuprins:

1.2. Domeniu de aplicare

Prezenta prescriptie tehnica se aplica echipamentelor si instalatiilor montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si pentru sporturi extreme.

Echipamentele pentru spatiile de joaca concepute sau destinate pentru a fi utilizate in special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizica a fiintei umane, si destinate folosirii pe un spatiu colectiv de joaca, temporar sau permanent, nu necesita autorizatie de functionare de la ISCIR.

Introducerea pe piata si exploatarea echipamentului pentru spatii de joaca se realizeaza cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piata si exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Nu fac obiectul prezentei prescriptii tehnice echipamentele de agrement si echipamentele pentru spatiile de joaca, aflate pe domeniul privat si folosite numai pentru uz propriu.

2. La capitolul 1 punctul 1.3, subpunctul 1.3.1 va avea urmatorul cuprins:

1.3.1. Standarde

Referirile facute in prezenta prescriptie tehnica la urmatoarele standarde sunt cu titlu de recomandare:

- SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucariilor. Partea 8: Leagane, tobogane, jucarii pentru activitati similare de uz familial, in exterior si in interior;

- SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea I: Cerinte de securitate si metode de incercare generale;

- SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea I: Cerinte de securitate si metode de incercare generale;

- SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea I: Cerinte de securitate si metode de incercare generale;

- SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea I: Cerinte de securitate si metode de incercare generale;

- SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru leagane;

- SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru leagane;

- SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 3: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru tobogane;

- SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 3: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru tobogane;

- SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru mijloace de transport pe cablu;

- SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru mijloace de transport pe cablu;

- SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 5: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru manejuri;

- SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 5: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru manejuri;

- SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 6: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru echipamente oscilante;

- SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 6: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de incercare pentru echipamente oscilante;

- SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de intretinere si de utilizare;

- SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de baza, metodologie;

- SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice.

Art. II. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 471/2005 pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 795 din 1 septembrie 2005.

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 4.Trust marks

© 2006 - 2024 Loftrek SRL