branding

Garantie pentru echipamente fitness

< Pagina Anterioara | Pagina urmatoare >

Toate echipamentele fitness comercializate de firma noastră sunt garantate timp de 24 luni. Echipamentele galvanizate la cald prezintă o rezistenţă sporită la coroziune şi este extrem de mică posibilitatea de apariţie a ruginii. La echipamentele vopsite în câmp electrostatic poate să apară în anumite cazuri rugină în cazul expunerii la umiditate îndelungată şi a variaţiilor mari de temperatură. În cazul în care aveţi o problemă de acest gen, Loftrek vă trimite gratuit vopseaua necesară.

Loftrek se deplasează pentru proceduri de reparaţii în timpul sau după expirarea perioadei de garanţie doar în cazuri speciale, în rest procedura este de trimitere a componentei defecte prin curier, urmând să cadă în sarcina beneficiarului montajul acesteia. Deplasarea la client pentru defecte minore generând costuri care nu sunt luate în calcul la vânzarea produsului. În caz că doriţi ca firma noastră să se ocupe de întreţinere şi reparaţii putem semna un contract de service în acest sens.

Constatarea defecţiunii se face de către beneficiar sau reprezentantul acestuia, urmând ca informarea furnizorului să se facă prin email cu o descriere amănunţită a defectului constatat şi poze explicite.

Procedura de inspecţie şi întreţinere

Cum multe dintre componente sunt din plastic, în final se uzează prin utilizare. Unele necesită înlocuire periodică.

Deţinătorul sistemului poate fi sigur că atenţia acordată activităţii de întreţinere se va reflecta atât economic cât şi în longevitatea instalaţiei.

Pentru menţinerea echipamentului la nivelul cerinţelor de securitate, beneficiarul trebuie să stabilească un grafic de întreţinere şi să numească o persoană instruită şi autorizată în acest sens. Rolul acesteia este de a efectua lucrări de verificare şi de întreţinere ale echipamentului în condiţii normale de utilizare.

Echipamentele şi componentele lor trebuie verificate şi întreţinute conform perioadei recomandate (SR EN 1176-1/2008, art. 6).

Vă recomandăm inspecţii de rutină în conformitate cu programul de mai jos.

Inspecţie vizuală zilnică

Inspecţia vizuală se face pentru a afla orice daune cauzate fie prin uzură, fie a materialului în sine (de exemplu, mânere rupte şi suduri)

Acest lucru este obligatoriu pentru locurile utilizate intensiv.

Inspecţia operaţională

Verificarea se face o dată la 3 luni pentru a verifica abraziuni apărute, performanţa şi rigiditatea. Rezultatele trebuie comunicate producătorului/vânzătorului.

Se realizează pentru a verifica:

  • dacă sunt desprinse componente

  • dacă suprafeţele trebuie revopsite

  • dacă suprafeţele amortizoarelor au fost deteriorate

  • dacă metalele sunt uzate

  • dacă a apărut coroziune pe mânere

  • dacă apar rupturi în punctele de legătură

  • curăţenia în spaţiul de siguranţă şi în jur (corpuri străine, sticle sparte, etc)

  • dacă au apărut scurgeri de vaselină (completată dacă e necesar)

  • curăţenia şi întreţinerea amplasamentului

Inspecţia anuală

În fiecare an, fundaţia şi suprafeţele sunt verificate pentru siguranţă. De exemplu, orice coroziune datorată condiţiilor meteo sau orice părţi reparate, înlocuite sau adăugate ar putea afecta gradul de siguranţă. Toate rezultatele trebuie comunicate producătorului/vânzătorului.

În timpul inspecţiei, părţile critice trebuie verificate cu maximă atenţie. (Suduri, componente slăbite, părţi plastice, rigiditatea structurii, etc.)

Intervenţiile care afectează siguranţa, cum sunt sudurile, trebuie făcute de către personal calificat.

Această inspecţie ar putea să necesite excavări sau demontarea unor piese. Examinarea trebuie făcută de către personal calificat (SR EN 1176-7).

În cazul în care defectul constatat poate să pună în pericol viaţa unei persoane sau există condiţii de accidente, beneficiarul trebuie să închidă toate intrările de acces către echipament până la remedierea defectului constatat.Trust marks

© 2006 - 2024 Loftrek SRL