branding

Siguranta echipamente fitness

< Pagina Anterioara | Pagina urmatoare >

Toate echipamentele sunt executate cu atenţie la normele EN 1176/1177, lucru ce conferă echipamentelor rezistenţă, siguranţă în exploatare si durabilitate..

Din punctul nostru de vedere siguranţa este cea mai înaltă prioritate.

Toate produsele sunt verificate cu atenţie înainte de a părăsi fabrica pentru a ne asigura că sunt compatibile cu toate cerinţele acestor norme.

Dimensionarea produselor şi forma acestora permite utilizarea lor facilă şi în condiţii de siguranţă. La proiectarea lor s-a tinut cont pe lingă standardele de siguranţa in vigoare si de aspectul plăcut si prietenos.

Suprafeţele din plastic sunt plane si curate, nu prezintă zghirieturi, ondulaări, lipsă de material, fisuri si sunt rezistente la actiunea agentilor corozivi prin structura lor.

Prelucrările metalice sunt astfel executate, încât reperele vizibile prelucrate nu prezinte asperităţi. Sudurile vizibile sint netede şi fără rugozităţi. Accesoriile metalice şi şuruburile sint protejate anticorosiv, iar la fixarea acestora pe suprafeţele vizibile sunt acoperite sau îngropate, atât pentru siguranţa utilizatorului cât şi în scop decorativ.

Suprafeţele vizibile ale aparatelor sunt acoperite cu o peliculă de protecţie şi decorativă, vopsea acrylica semimată. Este aplicată electrostatic si este rezistentă la umiditate, aer, variatii de temperatură, stabilă la lumină si agenti chimici.

Componentele mobile sunt asamblate astfel incit sa nu genereze zgomote in timpul exploatării si sa nu prezinte pericol de accidente.

Fiecare echipament este inscripţionat lizibil si durabil cu denumirea echipamentului, codul de identificare al echipamentului, seria, datele de identificare ale importatorului, anul de fabricatie al echipamentului, caracteristicile tehnice ale acestuia.

Fiecare aparat este prevăzut cu o placuţă continand instrucţiuni de securitate şi de utilizare conform specificaţiilor tehnice si medicale, placuţe montate pentru fiecare post de lucru individual .

Au sisteme antivandalism. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piuliţele au fost acoperite cu capace de protecţie. Nu pot fi demontate/dezasamblate fara scule specifice.

Nu ezitaţi să ne contactaţi dacă aveţi întrebări legate de siguranţă.Trust marks

© 2006 - 2024 Loftrek SRL