branding

Model formular cerere instalare echipamente incluzive

< Pagina Anterioara | Pagina urmatoare >

Stimată(e) doamnă / domnule primar

Subsemnatul(a) ………………………….. domiciliat(ă) în localitatea ……………………... str. ………..…………………… vreau să vă aduc la cunoștință următoarele:

Locul de joacă de pe strada …………………………… nu conține niciun echipament de joacă pentru copiii cu dizabilități, motiv pentru care aceștia nu se pot juca alături de ceilalți copii, echipamentele de joacă existente nefiind accesibile pentru ei. Vă rog să introduceți măcar un echipament de joacă pentru copiii cu nevoi speciale, pentru a spori accesibilitatea la joacă a tuturor copiilor.

Sunt convins(ă) că ințelegeți faptul că pentru părinții copiilor cu dizabilități acest aspect este extrem de important și de prioritar.

Vă mulțumesc!

Data ....................                                                                              Semnatura ………………..


Iată o listă de adrese unde puteți depune o cerere online la primăriile reședință de județ

Descarcați o versiune word a cererii Download!.

Model de cerere de loc de joaca cu echipamente incluziveTrust marks

© 2006 - 2024 Loftrek SRL